Steun ons en help Nederland vooruit

Denktank Pensioenen


In de Denktank Pensioenen is in- en externe deskundigheid bijeengebracht ter ondersteuning van de fracties van D66 in de Eerste en Tweede Kamer. De Denktank ontwikkelt initiatieven die kunnen leiden tot een verbetering van de bestaande pensioenwet- en regelgeving. De deelnemers zijn o.a. afkomstig uit de Jonge Democraten, universitaire wereld, pensioenfondsbesturen en vakbonden. Van tijd tot tijd worden er moties opgesteld die door de Thema-Afdeling worden ingediend op congressen.

Laatst gewijzigd op 24 september 2018