Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Ons algemene emailadres is secretaris@d66seniorensamenleving.nl

Denktank Pensioenen

In de Denktank Pensioenen is in- en externe deskundigheid bijeengebracht ter ondersteuning van de fracties van D66 in de Eerste en Tweede Kamer. Klik voor meer informatie.

Werkgroep Kansen arbeidsmarkt

De werkgroep Kansen arbeidsmarkt onderzoekt middelen om arbeidsparticipatie voor ouderen te stimuleren. Klik voor meer informatie.

Werkgroep Waardig levenseinde

De werkgroep Waardig levenseinde wil het debat aanjagen inzake zelfbeschikking over hun levenseinde voor ouderen. Klik voor meer informatie.