Steun ons en help Nederland vooruit

1. Abel Nijdam

Voorzitter

2. Jan Reijnders

Secretaris
secretaris@d66seniorensamenleving.nl

3. Elly Lubbers

Tweede secretaris

4. Ruud Scherjon

Penningmeester

5. Hans Ramaker

Algemeen bestuurslid

6. Frans Postma

Algemeen bestuurslid