Steun ons en help Nederland vooruit

Over ons

De D66 Thema-Afdeling Senioren & Samenleving is er voor alle D66’ers van 55  jaar en ouder. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan bestuur en fracties van D66 over maatschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor onze leden.

Er gaat vrijwel geen congres voorbij of wij dienen moties in, al of niet succesvol. Op congressen zijn wij ook aanwezig met een stand om geïnteresseerden te woord te staan.

Waar onze discussies raakvlakken hebben werken wij ook graag samen met andere D66 afdelingen bijvoorbeeld t.a.v. pensioenen of zorg. We vormen waar nodig werkgroepen om complexe thema’s goed te kunnen onderzoeken. We hebben regelmatig overleg met Kamerleden en/of senatoren.

Bijeenkomsten van onze Thema-Afdeling verlopen meestal volgens het stramien dat een interne of externe spreker/ deskundige een inleiding verzorgt, gevolgd door een enthousiaste discussie. Zo’n bijeenkomst wordt gemiddeld door 25 leden en belangstellenden bijgewoond. Bijeenkomsten vinden vaak op een doordeweekse dag plaats (overdag), op een plaats die gemakkelijk per OV en auto bereikbaar is, meestal in het centrum van het land (Maarn). Er zijn 6 à 7 bijeenkomsten per jaar. Wij vragen een kleine jaarlijkse bijdrage voor koffie, huur e.d. bij de bijeenkomsten.

 

Laatst gewijzigd op 15 december 2019