Steun ons en help Nederland vooruit

Missie

Het onderkennen, analyseren van en zo mogelijk aangeven van oplossingen voor maatschappelijke problemen, die senioren betreffen, en het daarover – uitgaande van de sociaal-liberale opvattingen binnen de partij – gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het bestuur en de politieke gremia van de partij.

Contact:

secretaris@d66seniorensamenleving.nl

Laatst gewijzigd op 15 januari 2021