Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 februari 2022

Brandbrief senioren D66, VVD en CDA over ontkoppeling AOW

De TASS heeft in januari samen met de senioren-netwerken van de VVD en het CDA een brandbrief gestuurd naar de fracties van de coalitiepartijen in het parlement. Zij raadden daarin de fracties af in te stemmen met de voorgenomen (incidentele) ontkoppeling van de AOW met het netto minimumloon, wanneer die laatste extra met 7,5% wordt verhoogd. Ontkoppeling raakt de financieel-economische positie van gepensioneerden in een periode dat hun koopkracht al jaren daalt, en doet afbreuk aan de bestaanszekerheid die uitgaat van de AOW. Mede daardoor hebben de fracties van coalitiepartijen erkent dat de financieel-economisch positie van gepensioneerden onder druk staat en hebben zij de regering bij motie opgeroepen de koopkracht van gepensioneerde te verbeteren, dat is winst…!