Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Oproep om D66 een partij te laten blijven waarin alle generaties als integraal onderdeel van haar beleid worden erkend en benoemd.

Geïnspireerd door “een nieuw begin, met nieuw leiderschap” richt de D66 Thema-afdeling Senioren en Samenleving zich tot u als lijsttrekker. Dit omdat haar indruk is dat het (concept) verkiezings­programma voor de Tweede Kamerverkiezingen zich voornamelijk richt op mensen met een jonge of middelbare leeftijd en de aandacht voor ouderen (28% van het electoraat) naar de achtergrond is verschoven.

Wij roepen u op D66 een partij te laten blijven waarin alle generaties als integraal onderdeel van haar beleid worden erkend en benoemd.

De aanleiding voor deze oproep is:

– De demografische samenstelling van de Nederlandse bevolking is sterk aan het veranderen; deze vergrijzing (of ontgroening) vraagt om concrete maatregelen op vele beleidsterreinen. Maar ook om een verandering in attitude: ouderen worden te vaak opzij en apart gezet. Hedy d’ Ancona sprak in 2017 al in haar Socrateslezing over “de zachte uitsluiting en de betutteling van de oudere generatie”.

– Ouderen zijn geen homogene groep. Er zijn werkende ouderen, ouderen die vervolgens vrijwilligerswerk doen en anderen die tot op hoge leeftijd een actieve economische en sociale rol vervullen. De huidige wetgeving en het culturele perspectief op ouderen maakt het voor hen echter lastig om gelijkwaardig aan de maatschappij te kunnen blijven deelnemen.

– Het D66 verkiezingsprogramma TK2021 spreekt te vaak over ouderen als zwak en hulpbehoevend, waarmee geen recht wordt gedaan aan de rol die zij vervullen in de samenleving. Illustratief is – in de flyer van het verkiezingsprogramma – de foto van een oudere dame met een zuurstofbril. Weliswaar neemt het aantal kwetsbare en hulpbehoevende ouderen met het stijgen van de leeftijd toe, maar vele ouderen zijn en blijven tot op hoge leeftijd vitaal.

Wij vragen niet om een specifiek ouderenbeleid, maar om een integrale aanpak van de gevolgen van de demografische trends. Die moet op adequate wijze aandacht besteden aan de onderscheiden posities van diverse leeftijdsgroepen. Om deze reden hebben wij dan ook een aantal kritische amendementen op het concept verkiezingsprogramma ingediend.

Uw motto is: “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.” Wij vullen dat gaarne aan met: ook ouderen niet.

Het bijbehorende persbericht in pdf

Thema

Ouderenbeleid

Ouderen participatie
Werkdocument "Oud en Arm IV"
Koopkracht ouderen

Lees meer