Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Resultaat TASS Amendementen

De amendementen vindt u hieronder:

C010 : Eigen bijdrage WMO Aangenomen

D008 : Verzilverbare heffingskorting onevenwichtig Verworpen

D009 : Fiscalisering AOW premie Verworpen

D010 : Pensioenen die van waarde blijven Aangenomen

S102 : Loopbaanontwikkeling, om- en bijscholing Aangenomen

S109 : Beroepsgericht onderwijs Aangenomen

S151 : opheffen leeftijdsdiscriminatie Verworpen

S180 : Infrastructuur wijken Aangenomen

S653 : Tekst eigen risico in de zorg verbeteren Aangenomen

S656 : Seniorenwoningen Aangenomen

Achter deze link treft u aan een pdf met alle amendementen. U kunt op nummer zoeken.